Selected publications

Selected publications

"La Pologne au coeur de l'Europe, de 1914 à ces jours, Histoire politique et conflits de mémoire"

Georges MINK, Paris, Buchet Chastel, 2015

"Polska w sercu Europy, od 1914 do czasów najnowszych, historia polityczna i konflikty pamięci"(translation from French in an extended and updated version),
Wydawnictwo Literackie, Cracovie, 2017

"Three Revolutions: Mobilization and Change in Contemporary Ukraine. Theoretical Aspects and Analyses on Religion, Memory, and Identity."

"Three Revolutions: Mobilization and Change in Contemporary Ukraine. An Oral History of the Revolution on Granite, Orange Revolution, and Revolution of Dignity."

Paweł KOWAL, Georges MINK, Iwona REICHARDT, Adam REICHARDT, College of Europe and Natolin European Centre, 2019.

"Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej" [eng. Prometheus Testament: Sources of Eastern Policy of the Third Polish Republic]

Paweł KOWAL, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2018

Recent publications

Georges MINK

Books:

 • "History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe, Memory Games" (co-eds with L. Neumayer), Palgrave, 2013
 • "La Pologne au coeur de l'Europe, de 1914 à ces jours, Histoire politique et conflits de mémoire", Paris, Buchet Chastel, 2015
 • "Polska w sercu Europy, od 1914 do czasów najnowszych, historia polityczna i konflikty pamięci", (traduction du français en version augmentée et mise à jour), Wydawnictwo Literackie, Cracovie, 2017
 • "Three revolutions: Mobilization and Change in Contemporary Ukraine 1, Theoretical Aspects and Analyses on Religion, Memory and Identity", Pawel Kowal, Georges Mink, Iwona Reichardt (eds.), IBIDEM Verlag, Distributed by Columbia University Press, Stuttgardt, 2019,775 p.
 • "Three revolutions: Mobilization and Change in Contemporary Ukraine 2, An Oral History of the Revolution on Granite, Orange Revolution, and Revolution of Dignity", Pawel Kowal, Iwona Reichardt, Georges Mink, Adam Reichardt (eds.), IBIDEM Verlag, Distributed by Columbia University Press, Stuttgardt, 2019, 780 p.

Chapters:

 • "Pozytiwizm europejski (Positivisme européen) », in Europa – czas przemian wspolnotowosci" [l’Europe – le temps des changements de la communauté], (sous la dir. de Basil KERSKI et alii), ECS, Gdansk, 2016, 5 pp.
 • "Czy istnieje nowa, instytucjonalna odpowiedz na zbrodnie komunizmu?" [Is there a new institutionnal response to the crimes of communism?], in "Rozliczanie totalitarnej przeszlosci: instytucje i ulice" [Règlement du passé totalitaire : institutions et rues],  (ed. A. PACZKOWSKI), ISP-PAN, Varsovie, 2017, pp.  71-97
 • "Europe i jej sasiedzi. Historia i pamiec narodowa. Zmiana skali" [l’Europe et ses voisins. Histoire et mémoire nationale. Changement d’échelle], Almanach 2019/2020, Concilim Civitas (ed. J. ŻAKOWSKI), Fondation Collegium Civitas, Varsovie, 2019, pp. 191-203
 • "The Long-Lasting Revolution in Ukraine: Challenges Related to Researching the Phenomenon" (with Pawel KOWAL), Pawel KOWAL, Georges Mink, Iwona REICHARDT (eds.),  in "Three revolutions: Mobilization and Change in Contemporary Ukraine 1, Theoretical Aspects and Analyses on Religion, Memory and Identity", IBIDEM Verlag, Distributed by Columbia University Press, Stuttgardt, 2019, pp. 19-59
 • "Introduction" in "Pologne, 1989, comment le communisme s’est effondré" by Jérôme HEURTAUX, , Codex/Le courrier d’Europe Centrale, 2019, pp. 15-21
 • “Do hymnu wdarł się „obcy”… „Polskość” w kontekście europejskim" [Un”étranger” s’est glissé dans l’hymne... « La Polonité » dans le contexte européen] in "Niedokończona wojna. "Polskość" jako zadanie pokoleniowe" [Une guerre inachevée. “La Polonité” en tant que défi générationnel], (ed. Robert TRABA, Instytut Studiów Politycznych, Académie Polonaise des Sciences, Varsovie, 2020, pp. 55-70.

Articles:

 • "L'Europe centrale à l'épreuve de l'autoritarisme", Politique Etrangère, Paris, IFRI, Dunod, n°2/2016, pp. 89-101                                                                                                                              
 • "Jaroslaw Kaczynski, Porträt", Ost-West. Europäische Perspektiven 17, (2016), pp, 295-301
 • "Three Revolutions : A Research Project", with Pawel KOWAL,  New Eastern Europe, N° 1, (XXV), January-February, 2017, pp. 8-11
 • “Laying the groundwork for reconciliation: Poland-Ukraine perspective”, New Eastern Europe, N° 1, (XXV), January-February, 2017, pp. 116-124
 • "Historien dans la cité : Les historiens polonais face à l’expérience de la démocratie illibérale", Histoire@Politique, Centre d’Histoire de Sciences Po- Paris, n° 31, avril, 2017,  revue en ligne
 • "Czy rewolucja jest pojeciem aktualnym (moze operacjonalnym)" [Est-ce que la révolution est un concept d’actualité (peut-être même operationnel ?] Polska The Times,  Varsovie, 4 mars 2017
 • "Is there a new institutional response to the crimes of communism? National memory agencies in post-communist countries: the Polish case (1998-2014), with references to the East German case", in Nationalities Papers , The Journal of Nationalism and Ethnicity, Routledge, volume 45, n°6, novembre 2017, pp. 992-1013
 • "Sociology and sociologists working in totalitarian and post-totalitarian regimes in Central Europe, 1945-1989", STATE/OF/ARTS, Social theory and Eastern Europe, Institut de Sociologie, UW, Varsovie, biannual, nr2, vol 13, 2017,  (parution 2018), pp. 19-45
 • "The International Spread of State Intervention in History and Historical Memory", OBSERVING MEMORIES, nr2, November 2018, University of Barcelona, pp. 36-42

Other:

 • Ouvrage de Patrick PLESKOT à partir de l’interview avec Georges MINK et des documents de la police politique, "Tam i z powrotem, Georges Mink w slowach, dokumentach, obrazach" [Aller/Retour, Georges Mink : en paroles, documents et images], Varsovie, 2018, 278 p.

All publications, pedagogical activities and expertise of Georges MINK

Paweł KOWAL

 • "Three Revolutions: Mobilization and Change in Contemporary Ukraine. An Oral History of the Revolution on Granite, Orange Revolution, and Revolution of Dignity.", Paweł KOWAL, Georges MINK, Iwona REICHARDT, Adam REICHARDT (eds.), College of Europe and Natolin European Centre, 2019.

 • Three Revolutions: Mobilization and Change in Contemporary Ukraine. Theoretical Aspects and Analyses on Religion, Memory, and Identity.", Paweł KOWAL, Georges MINK, Iwona REICHARDT, Adam REICHARDT (eds.), College of Europe and Natolin European Centre, 2019.

 • Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej [eng. Prometheus Testament: Sources of Eastern Policy of the Third Polish Republic], Instytut Studiów Politycznych PAN, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2018.

 • John Paul II as "the last of the Jagiellonians", Politeja, forthcoming.

 • The five rings of empire, New Eastern Europe, 2/2017.

 • Polityczny i historyczny kontekst wojny hybrydowej na Ukrainie (introduction), [in:] Wojna hybrydowa na Ukrainie. Wnioski i rekomendacje dla Europy i świata, Bogusław PACEK, Julia Anna GROCHOWSKA (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrków Trybunalski 2017, pp. 7-13.

 • “Błąd krymski”. Wpływ prognoz think tanków I innych podmiotów na decyzje polityków, [in:] Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, pp. 161-174.

 • Ostpolitik, czyli kościelny wymiar realizmu. Review of the book "The Vatican 'Ostpolitik' 1958 –1978. Responsibility and Witness During John XXIII and Paul VI", by András FEJEÉRDY (ed.), Bibliotheca Academiae Hungariae, Rome 2016, pp. 193-204, Studia Polityczne 2017, vol. 45, no. 4.

 • Oligarchat i rewolucja (1991-2014). Przypadek Ukrainy, Nowa Europa. Przegląd Natoliński, special issue 1(7)/2017 pp. 42-70.

 • Papież jako polityk. Jan Paweł II i Stolica Apostolska wobec Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich i bloku wschodniego w latach 1985–1989, Przegląd Religioznawczy, no. 4/2017.

 • Polskie źródła do badania polityki zagranicznej jako świadectwo kształtowania się współczesnej kultury dyplomatycznej w latach 1985-2005, [in:] Współczesna kultura dyplomatyczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Ryszard STEMPLOWSKI (ed.), Warszawa 2017, pp. 183-194.

 • Złudzenie podobieństwa. O różnicach pomiędzy rewolucją polska a ukraińską, [in:] Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu EISLEROWI w 65. Rocznicę urodzin, IH PAN, IPN, Jan OLASZEK, Antoni DUDEK, Łukasz KAMIŃSKI, Krzysztof KOSIŃSKI, Michał PRZEPERSKI, Konrad ROKICKI, Paweł SASANKA, Robert SPAŁEK, Sławomir STĘPIEŃ (eds.), Warszawa 2017, pp. 945-951.

 • Zapomniana wizyta. Raport Mieczysława Obiedzińskiego na temat wizyty kardynała Józefa Glempa na Białorusi w 1988 roku, Polski Przegląd Dyplomatyczny, 2/2017, pp. 137-147. 

 • Misja na Wschodzie. Wizyty kard. Józefa Glempa w ZSRS w 1988 roku oraz ich polityczno-międzynarodowy kontekst, Dzieje Najnowsze, No. 1/2016, pp. 189-208.

 • Think tank albo rodzime problemy amerykańskiej hybrydy, Nowa Res Publica, No. 2/2016, pp. 17-19.

 • Papież, czyli zagrożenie dla komunizmu. „Polityka wschodnia” Stolicy Apostolskiej w latach 1978-1985 w dokumentach służb specjalnych PRL, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, No. 1/2016, pp. 287-303.

 • Historia w służbie polityki. Sprawa pomnika I. Czerniachowskiego w polskim dyskursie politycznym-studium przypadku, [in:] Iwona HOFMAN, Justyna MAGUŚ (eds.), Obrazy Rosji I Rosjan w mediach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, pp. 163-190. 

 • Between Ostpolitik and Eastern policy, New Eastern Europe, No. 6/2016, pp. 190-199.

 • Archeologia hegemonii, Nowa Res Publica, No. 4/2016, pp. 37-41.

 • Drogi do I Rzeczpospolitej. Jak współcześnie odczytywać tradycję Rzeczypospolitej Obojga Narodów?, [in:] Iwona HOFMAN (ed.), Rosyjski łącznik. Rzecz o Jerzym Pomianowskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, pp. 261-282.

 • Imigracja- szansą dla Polski?, [in:] Jacek WOŹNIAK (ed.), Świat współpracy- świat konfrontacji. Wybory strategiczne Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności, Wydawnictwo Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, pp. 177-186.

 • Na straconych pozycjach. Ostatni bój o dusze młodych w latach 1986-1989, [in:] Bartłomiej NOSZCZAK (ed.), Życie na przekór. Młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989) – Nowe tropy i pytania badawcze, Wydawnictwo IPN, pp. 431-452.

 • Polityka energetyczna UE wobec państw PW (2008-2014), [in:] Marek GRELA, Zdzisław RAPACKI (eds.), Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2016, pp. 137-155.

 • Jaruzelski. Życie paradoksalne [Jaruzelski. A paradoxical life], Paweł KOWAL, Mariusz CIEŚLIK, Kraków: Znak, 2015.
 • Kluczowe elementy stanowiska Polski wobec polityki wschodniej Unii Europejskiej [Key elements in Poland’s stance regarding the eastern policy of the EU], Myśl Ekonomiczna i Polityczna, vol. 48, no. 1, 2015, pp. 159-183.
 • Diplomacy of Pastoral Letters, New Eastern Europe, vol. 18, no. 3, 2015, pp. 68-77.
 • Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989 [The end of the system of power. The policy of General Wojciech Jaruzelski’s team in the years 1986-1989], Warsaw: Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Trio, 2012.