Professor Tomasz Pudłocki in his teaching at the College aims to facilitate students’ understanding of the history and phenomenon of  the Central and Eastern Europe in 20th century.

He studied History at the Jagiellonian University in Krakow where he graduated with honours in 2004. In the same time he also studied History at Collegium Invisibile with Prof. Leszek Zasztowt and a year as a student of Ukrainian Philology at his native Alma Mater. After four years of Ph.D. studies at the Jagiellonian University, he was awarded with doctorate in 2008. He then held Assistant and in 2010 Associate Professorship. In 2016 he was awarded the degree of habilitated doctor and in 2019 – the Extraordinary Professorship of History of Culture, Science and Education. He was on leave from JU in 2015-16 as a Visiting Professor at Daemen College, Amherst, NY (USA), with which he has long cooperated. He was also a Visiting Scholar at Columbia University, New York, NY (Winter semester 2012-13) and at Pratt Institute, Brooklyn, NY (Spring semester 2017-18). He is a recipient of joint scholarship of the Kosciuszko Foundation and the Piłsudski Institute of America (2019-21), the Kosciuszko Foundation Grantee (2012-13, 2017-18), and the Fulbright Scholar (2015-16).

He has edited the journal Rocznik Przemyski since 2011 (as an editor-in-chief), is a member of the editorial board of a few scholarly periodicals, including Krakowskie Pismo Kresowe, Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije (Zagreb, Croatia) and З історії західноукраїнських земель (Lviv, Ukraine).

Professor Pudłocki’s research focuses on the history of Galicia from the socio-cultural point of view, as well as the history of women and intellectual history. He is the author of over one hundered fifty scholarly publications – monographs, edited volumes, and articles and chapters in refereed journals and collections. He is also a free lance journalist cooperating with the Przemyśl local press.

Among his most important publications are:

 • Rocznik Przemyski. History, vol. 55, 2019, issue 3 (23): “For Your Freedom and Ours”: Polonia and the Struggle for Polish Independence – coeditor with Andrew K. Wise.
 • Rocznik Przemyski Historia, t. 55, 2019, z. 4 (24): Przemyśl i Galicja Wschodnia w okresie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej – coeditor with Łukasz Chrobak.
 • Rus’s and Poland (10th-14th Centuries) – coeditor with Vitaliy Nagirnyy, Kraków:  Historia Iagellonica & Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2019.
 • Intellectuals and World War I. A Central European Perspective – coeditor with Kamil Ruszała, Kraków: Jagiellonian University Press 2018.
 • Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, nr 2 (145): W kręgu historii nauki i oświaty. Uniwersyteckie środowiska filologów krakowskich i lwowskich 1850–1939 – coeditor with Maria Stinia
 • Puszcza Sandomierska od kuchni. Między tradycją a współczesnością – coeditor with Katarzyna Smyk & Izabela Wodzińska, Kolbuszowa: Muzeum Kultury Ludowej 2017.
 • Ambasadorzy idei. Wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918–1939, Kraków: Historia Iagellonica 2015.
 • Amico, socio et viro docto. Księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha – coeditor with Krzysztof Stopka,  Kraków: Historia Iagellonica 2015.
 • Prowincja galicyjska wokół I wojny światowej. Konteksty, porównania, przykłady – coeditor with Arkadiusz S. Więch, Przemyśl: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2014.
 • Będziemy działać… Wincenta Tarnawska w służbie niepodległości Polski, Kraków: Historia Iagellonica 2013.
 • „Litteraria Copernicana” 1(11) 2013: Grabiński – coeditor with Adrian Mianecki.
 • Aktywność kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia – coeditor with Katarzyna Sierakowska, Warszawa: Neriton 2013.
 • Przemyśl i ziemia przemyska w strefie wpływów ruskich (X – połowa XIV w.) – coeditor with Vitaliy Nagirnyy, Kraków 2013.
 • Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867–1939, Kraków: Historia Iagellonica 2009.
 • Przez błękit i gwiazdy jestem z Wami. W 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego – coeditor with Jerzy Starnawski & Mariusz Chrostek, Przemyśl-Rzeszów: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2009.
 • Dzieje zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn. Dzieje społeczne w perspektywie gender, – coeditor with Dobrochna Kałwa, Przemyśl: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2007.
 • Blask szarości... Życie codzienne w I Państwowym Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w latach 1918–1939, Przemyśl: Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki 2004.

Get in touch