Sélection de publications de la Chaire

Publications récentes

Richard BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI

 • "Breaking Empires, Making Nations? The First World War and the Reforging of Europe", Richard BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI, Quincy CLOET and Alex DOWDALL (eds.), College of Europe and Natolin European Centre, 2017, pp. 319.
 • "Lithuania and Poland in the Last Millenium: Between the Margins and the Heart of Europe", Politikos mokslų almanachas [Political Science Almanach], 19 (2016), pp. 21-38.
 • "Kościół katolicki a państwo w Rzeczypospolitej za Augusta III i Stanisława Augusta. Zarys problematyki" [The Catholic Church and the state in the Commonwealth during the reigns of Augustus III and Stanisław August. An outline of the problématique], in: Wojciech KRIEGSEISEN (ed.), My i oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa [Us and them. The society of the early modern Commonwealth vis-à-vis the state], Warsaw: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla, 2016, pp. 317-54.
 • "Sophie, czyli Katarzyna II" [Sophie, or Catherine II], in: Anna GRZESKOWIAK-KRWAWICZ (ed.), Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie [The Mémoires of Stanisław August and their heroes], Warsaw: Muzeum Łazienki Królewskie, 2015 [2016], pp. 238-63.
 • "Sir Charles Hanbury Williams i Anglicy w życiu i w Pamiętnikach Stanisława Augusta" [Sir Charles Hanbury Williams and the English in the life and Mémoires of Stanisław August], in: Anna GRZESKOWIAK-KRWAWICZ (ed.), Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie [The Mémoires of Stanisław August and their heroes], Warsaw: Muzeum Łazienki Królewskie, 2015 [2016], pp. 165-90.
 • "Najjaśniejsza gwiazda wileńska". Ks. Rektor Marcin Poczobut w ostatnich latach Rzeczypospolitej, "XVIII amziaus studijos", 2, 2015, s. 88-101.
 • "'The King and Republick of Poland' in the Correspondence of Sir Charles Hanbury Williams", in: Jakub BASISTA, Adam KAZMIERCZYK, Mariusz MARKIEWICZ, Dominika OLIWA (eds.), Miscellanea res Polonorum, Brittanorum ac Judaeorum illustrantia, Kraków: Historia Iagiellonica, 2015, ISBN 978-83-650-8003-5, pp. 211-18.
 • Trzeba rozszerzyć, a nie zawęzić wolność wypowiedzi [You need to expand, not restrict freedom of expression], Gazeta Wyborcza, 11 January 2015.
 • "Before and After Suppression: Jesuits and Former Jesuits in the Polish-Lithuanian Commonwealth, c. 1750-1795", in: Robert A. MARYKS and Jonathan WRIGHT (eds.), Jesuit Survival and Restoration: A Global History, 1773-1900, Leiden and Boston, MA: Brill, 2015, ISBN 9789004282384, pp. 51-66.
 • Europe’s Wealth of Civic Traditions: The Case of Polish-Lithuanian Republicanism, Natolin campus.
 • Jews in the Discourses of the Polish Enlightenment, Polin. Studies in Polish Jewry, vol. 27, 2015, pp. 45-62.
 • A Dialogue of Republicanism and Liberalism. Regarding Anna Grześkowiak–Krwawicz’s Book on the Idea of Liberty, Kwartalnik Historyczny, vol. 121, 2014, English online edition, pp. 139-58.
 • Między oświeceniem a katolicyzmem, czyli o katolickim oświeceniu i oświeconym katolicyzmie [Between Enlightenment and Catholicism: On Catholic Enlightenment and Enlightened Catholicism], Wiek Oświecenia, vol. 30, 2014, pp. 11-55.
 • "O postawie prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego wobec targowicy raz jeszcze" [Once again on the stance towards Targowica of Primate Michał Jerzy Poniatowski], in Dorota DUKWICZ, Urszula KOSIŃSKA and Adam DANILCZYK (eds.), W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początku XIX wieku [In the shadow of wars and partitions: Studies from the history of the Commonwealth in the eighteenth and early nineteenth century], Warsaw: Neriton, 2014, pp. 429-48.
 • Jak pisać o dziejach sejmów doby Rady Nieustającej? W związku z monografią Adama Danilczyka o sejmie 1786 [How should the parliamentary history of the period of the Permanent Council be written? Regarding Adam Danilczyk’s monograph on the sejm of 1786], Kwartalnik Historyczny, vol. 119, issue 3, 2012, pp. 567-81.
 • Polska Rewolucja a Kościół katolicki 1788-1792 [The Polish Revolution and the Catholic Church, 1788-1792], Kraków: Arcana and Muzeum Historii Polski, 2012, 988 pp.
 • The Polish Revolution and the Catholic Church, 1788-1792: A Political History, Oxford and New York: Oxford University Press, 2012, 390 pp.
 • "Konstytucja 3 Maja na tle nowożytnej Europy - synteza republikanizmu i monarchizmu" [The Constitution of 3 May 1791 against the background of early modern Europe - a synthesis of republicanism and monarchism], in Andrzej JANKIEWICZ (ed.), Lex est Rex in Polonia et in Lithuania... Tradycje prawnoustrojowe Rzeczypospolitej - doswiadczenie i dziedzictwo [Law is King in Poland and Lithuania... The legal and constitutional traditions of the Commonwealth - experience and heritage], Warsaw: DiG, 2011, pp. 157-75.
 • How Catholic was the Grand Duchy of Lithuania in the Later Eighteenth Century?, Central Europe, vol. 8, issue 2, 2010, pp. 123-45.
 • "Catholicism and Enlightenment in Poland-Lithuania", in Ulrich L. LEHNER and Michael PRINTY (eds.), A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe, Leiden and Boston, MA: Brill, 2010, pp. 297-358.

 • "Lawmaking in a Post-Composite State? The Polish-Lithuanian Commonwealth in the Eighteenth Century", in D. W. HAYTON, John BERGIN and James KELLY (eds.), The Eighteenth-Century Composite State: Representative Institutions in Ireland and Europe, 1689-1800, Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2010, pp. 221-43.
 • Full list of publications by Richard BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI

Paweł KOWAL

 • Jaruzelski. Życie paradoksalne [Jaruzelski. A paradoxical life], Paweł KOWAL, Mariusz CIEŚLIK, Kraków: Znak, 2015.
 • Kluczowe elementy stanowiska Polski wobec polityki wschodniej Unii Europejskiej [Key elements in Poland’s stance regarding the eastern policy of the EU], Myśl Ekonomiczna i Polityczna, vol. 48, no. 1, 2015, pp. 159-183.
 • Diplomacy of Pastoral Letters, New Eastern Europe, vol. 18, no. 3, 2015, pp. 68-77.
 • Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989 [The end of the system of power. The policy of General Wojciech Jaruzelski’s team in the years 1986-1989], Warsaw: Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Trio, 2012.

Partager cette page