Steven DE RUYSSCHER

Director Facilities, Facilities (Bruges campus)
Director Hotel Services, Hotel Services (Bruges campus)

Get in touch

+32 50 47 71 62
steven.de_ruysscher [at] coleurope.eu
Dijver 11, BE-8000 BRUGES
DI-11-230